Archives : април 3rd, 2017

Библиотекари и група деца се запознаха днес с обитателите на Спасителния център.

Библиотекари и група деца се запознаха днес с обитателите на Спасителния център.

Спасителният център за диви животни е специализирано звено от дейността на “Зелени Балкани”, свързано с лечение, рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени диви животни. Винаги е

Прочети повече