Събития

1

Важни дати

Нощ на прилепите – 2 ноември 2016 Ден на влажните зони – 2 февруари 2017

2

Работилнички

Дивата природа с очите и ръцете на децата

3

Посещения

в Спасителен център за диви животни

4

Детски блог

Този блог се поддържа от децата участници в проекта

Актуално

На гости по случай деня на Земята

Два дни предварително, с ученици от ОУ „Св. Никола“ и СУ „Иван Вазов“ в Спасителния

Прочети повече

Библиотекари и група деца се запознаха днес с обитателите на Спасителния център.

Спасителният център за диви животни е специализирано звено от дейността на “Зелени Балкани”, свързано с

Прочети повече

Над 50 деца отбелязаха Денят на птиците в Стара Загора

На 31.3.2017 г. в рамките на проект „Дивата природа около нас: опознай и защити“, финансиран

Прочети повече