Царският орел – жив символ или музеен експонат?

Царският орел – жив символ или музеен експонат?

Царският орел – жив символ или музеен експонат?


Царският орел е наричан още „кръстат орел“, поради белите петна върху гърба на птицата на кръст. Почитали го като свещена птица, която пази реколтата от бури. Днес обаче, хората трябва да спасяват него. От хилядите двойки в България сега са останали едва двадесетина. Видът е изчезнал напълно в редица страни на Стария континент, затова опазването му е изключително важно. Много интересна и познавателна беше нашата среща на 14 деке

мври със средношколците (5в клас, СОУ Иван Вазов, кл. ръководител Светла Димова). Нашите малки природозащитници изгледаха филма „Царският орел – жив символ или музеен експонат?“, който ги запозна с дългогодишна работа и усилия на Зелени Балкани, които полагат, за да има постепенно нарастване на популацията на птиците. Най-голямата заплаха за властелина на небето се оказва човекът. Поради тази причина една от дейностите на организацията е охраняването на гнездата, изкуствено подхранване на птиците, ежегодно залесяване на райони с подходящи дървета и др. Завършихме нашата среща с правене на картичка с лика на красивата птица, изпълнена с техника колаж.