Събития

1

Важни дати

Нощ на прилепите – 2 ноември 2016 Ден на влажните зони – 2 февруари 2017

2

Работилнички

Дивата природа с очите и ръцете на децата

3

Посещения

в Спасителен център за диви животни

4

Детски блог

Този блог се поддържа от децата участници в проекта

Актуално

Честит щърков ден от детската читалня

Април е месецът на щъркелите, затова ние от СНЦ Пътуващите книги на Стара Загора този

Read More

На гости по случай деня на Земята

Два дни предварително, с ученици от ОУ „Св. Никола“ и СУ „Иван Вазов“ в Спасителния

Read More

Библиотекари и група деца се запознаха днес с обитателите на Спасителния център.

Спасителният център за диви животни е специализирано звено от дейността на “Зелени Балкани”, свързано с

Read More