„Природата няма нужда от хората, но хората имат нужда от природата.“

„Природата няма нужда от хората, но хората имат нужда от природата.“

Онзи ден ходих на Зелени балкани и говорихме за природата. Пускаха ни клипчета, на които говореха океанът, почвата, водата, небето и накрая майката земя. В края на всяко клипче имаше едно изречение, което гласеше: „Природата няма нужда от хората, но хората имат нужда от природата.“

М.А.