В. С.

Като ходихме в Зелени Балкани ми хареса совата. Погалих я, даже ми сложиха ръкавица и тя кацна на ръката ми. Малко бодеше.

В.С.