Совата Лулу на гости в детски отдел на Регионална библиотека „Захарий Княжески“

Совата Лулу на гости в детски отдел на Регионална библиотека „Захарий Княжески“

Совата Лулу на гости в детски отдел на Регионална библиотека „Захарий Княжески“

Совите са грабливи птици, водещи предимно нощен живот. Те спадат към раздел Совоподобни, от които до момента в света са известни около 200 вида. От тях 10 вида се срещат в България. Могат да бъдат практически срещнати навсякъде – населени места, паркове, гори, открити пространства и др..
На 3 февруари 2017г., една совичка (горска улулица), наречена Лулу, можеше да бъде видяна в Детски отдел на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ . Повод за посещението и бе работата ни по проект „Дивата природа оклоло нас: опознай и защити“. Донесоха я партньорите ни от сдружение „Зелени Балкани“, които полагат грижи за видове с намаляваща численост и обгрижват екземпляри пострадали в урбанизирана среда. Говорихме си за совите, научихме много интересни неща за начина им на живот, хранене, ловуване, размножаване и пр.

Всички видове сови са защитени от закона и са включени в Червената книга на България. За забава и разкош си направихме и маски, книгоразделители, снимки с Лулу и приятели. Съчетахме полезното с приятно.
Совата е символ на знание и мъдрост, към което се стремим през целият си живот.