Отбелязване на Световния ден на влажните зони

Отбелязване на Световния ден на влажните зони

Отбелязване на Световния ден на влажните зони

Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. Темата на кампанията през 2017 г. е „Влажните зони за намаляване риска от бедствия“. В контекста на темата е важно да се знае, че влажните зони предотвратяват или смекчават ефекта от наводнения върху прилежащите земеделски или урбанизирани територии, подхранват подземните води, ограничават ерозията, пречистват водите и поддържат биологичното разнообразие, предоставят множество материални суровини и др.

В Рамсарската конвенция за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, сред които “Дуранкулашко езеро”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”.

Тази дата отбелязахме с децата участващи в проекта с презентации, в които разяснихме полезността на съществуващите влажни зони.