Важни природозащитни дати

Важни природозащитни дати

Важни природозащитни дати

Нощ на прилепите – 2 ноември 2016

Ден на влажните зони – 2 февруари 2017

Ден на птиците – 1 април 2017

Ден на Земята – 22 април 2017


Емблематичен месец на…

м. октомври 2016 – Нашият единствен дом, планетата Земя
м. ноември 2016 – Прилепите, нашите приятели
м. декември 2016 – Царският орел – жив символ или музеен експонат?
м. януари 2017 – Совите в нашия град
м. февруари 2017 – Хищните птици в нашия град
м. март 2017 – Белошипата ветрушка – завръщането
м. април 2017 – Белите щъркели – предвестниците на пролетта