Информация за проекта

Информация за проекта

Наименование:
Дивата природа около нас: опознай и защити

Продължителност на проекта – 15 септември 2016 – 30 април 2017 г.
Размер на безвъзмездното финансиране – 4000 лева
Размер на задължителното съфинансиране – 800 лева

Водеща организация

Партньори                    

 

Цел на проекта

Повишаване знанията на младите хора на Стара Загора за дивата природа с фокус богатото животинско разнообразие на заобикалящата ни градска среда и ползата от съвместното ни съществуване.

Целева група

 • Деца и младежи от 11 до 18-годишна възраст.
 • Основна група от 20 деца, като постепенно тя ще се увеличава.
 • Над 1000 участниците в събитията по повод важни природозащитни дати.
 • Потенциални ползватели на продуктите от проекта и приемници на природозащитната му идея.

Проблеми и потребности на целевата група

Много често хората в градовете и селата, в които живеят, не знаят, че около тях има една малка вселена от дива природа, която успешно и трайно се е адаптирала за живот в съседство с човека. И всички тези диви животинки са първи помощници в борбата ни с вредителите – насекоми, гризачи. Най-вече заради неинформираността си, при сблъсъците на човека с дивите му съседи, той подхожда с изненада, страх, а често и с агресия. Ето защо проектът цели да информира ученици, учители, родители и възможно най-голям още брой хора за ползите от съвместното ни съжителство с нашите диви приятели.

Дейности по проекта

 

 • Работни срещи на екипа на проекта
 • Емблематичен месец на…
  м. октомври 2016 – Нашият единствен дом, планетата Земя
  м. ноември 2016 – Прилепите, нашите приятели
  м. декември 2016 – Царският орел – жив символ или музеен експонат?
  м. януари 2017 – Совите в нашия град
  м. февруари 2017 – Хищните птици в нашия град
  м. март 2017 – Белошипата ветрушка – завръщането
  м. април 2017 – Белите щъркели – предвестниците на пролетта
 • Изработване и поддържане на блог на проекта
 • Отбелязване на важни природозащитни дати
  Нощ на прилепите – 2 ноември 2016
  Ден на влажните зони – 2 февруари 2017
  Ден на птиците – 1 април 2017
  Ден на Земята – 22 април 2017
 • Информация и публичност
  Представяне на проекта – 4 октомври 2016
  Изготвяне и разпространение на информационни материали
  Публикации и медийни участия
  Заключителна пресконференция – 26 април 2017

Очаквани резултати

 

 • Над 1000 ученици, учители и родители ще научат интересни и полезни факти за заобикалящата ни среда и ще станат по-отговорни членове на обществото.
 • Над 100 рисунки и макети на различни природни теми ще бъдат изработени.
 • Някои от младите хора могат да се ориентират професионално към естествените науки като бъдещи еколози, биолози и естествоизпитатели.
 • Библиотеките ще имат на разположение нов е-ресурс за формиране на мислене, насочено към опазване на природата; ще привлекат нови потребители.
 • Ще се демонстрира успешен модел на сътрудничество с НПО, доказващ потенциала на библиотеките като ресурсни и обществено ангажирани центрове.