Ученици от СОУ „Иван Вазов“ посетиха Спасителен център за диви животни „Зелени балкани“

Ученици от СОУ „Иван Вазов“ посетиха Спасителен център за диви животни „Зелени балкани“

Ученици от СОУ „Иван Вазов“ посетиха Спасителен център за диви животни „Зелени балкани“

На 12 октомври участниците в проекта „Дивата природа около нас: опознай и защити“, (5в клас от СОУ „Иван Вазов“, с класен ръководител Светла Димова) посетиха Спасителния център за диви животни. Учениците се запознаха, както с целите на организацията, така и с дейността й по спасяването, рехабилитацията, размножаването и пускането на свобода на дивите пациенти на Центъра. Децата научиха много интересни факти за това как човешката дейност може да застраши живота на нашите природни санитари. Много емоционална беще и живата среща с диви животни – нашите първи помощници в борбата ни с вредителите, гризачите и насекомите. Без съмнение, децата вече знаят,

че всички представители на дивата природа са безценно национално богатство. То трябва да се увеличава, а не да се намалява, трябва да се пази, а не да се унищожава.