Наименование

Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки–България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06.2016г. с Министерство на културата. Той е част от Инициативата „Направи зелен@ твоята библиотека“