Д. Й.

Ходих в Зелени Балкани. Там ми хареса, че хората са мили. И птиците са забавни. Има един гарван, който пееше. Има един човек, който говореше английски. Влезе в една клетка с лебеди и пеликани. И там този чичко си играеше с пеликана, а пеликанът го гонеше.

Много ми хареса в Зелени Балкани.

Д.Й.