Библиотекари и група деца се запознаха днес с обитателите на Спасителния център.

Библиотекари и група деца се запознаха днес с обитателите на Спасителния център.

Библиотекари и група деца се запознаха днес с обитателите на Спасителния център.

Спасителният център за диви животни е специализирано звено от дейността на “Зелени Балкани”, свързано с лечение, рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени диви животни. Винаги е интересно и приятно посещението ни там. Срещаме се с птици, пострадали от човешка немрливост или преднамерена грубост. Следим възтановяването им.

Надяваме се във времевите рамки на проекта някое от тях да е в състояние да напусне центъра и да се върне към естествените за съществуването му условия.