Посещение в Спасителния център на малките сладури от ЦДГ „Радост“

Посещение в Спасителния център на малките сладури от ЦДГ „Радост“

Посещение в Спасителния център на малките сладури от ЦДГ „Радост“

Това са невероятните малки природолюбители от ЦДГ „Радост“ . Шестгодишни любознателни палавници, които са част проекта „Дивата природа около нас: опознай и защити“. На 21.11.2016 година те посетиха Спасителен център за диви животни „Зелени балкани“, заедно с ръководителя си, Г-жа Антоанета Димитрова, която възпитава у децата чувство за отговорност към заобикалящата ни среда, към живата природа и към себе си.