Работилничка 16.11.2016

Работилничка 16.11.2016

Работилничка 16.11.2016

На 16.10.2016 г. в СОУ „Иван Вазов“ учениците от 5 в клас, с класен ръководител Светла Димова, се срещнаха с Мария Иванова, за да се проведе първата работилничка по проекта „Дивата природа около нас: опознай и защити“.
Децата изработиха книжки с корици от рециклирана в домашни условия хартия, в които ще попълват своите впечатления и преживявания от предстоящите събития по проекта.
Направените книжки провокираха творческото мислене и въображение на децата, което беше отразено върху кориците и страничките на малките творци.
В днешната среща децата за пореден път показаха своята любов към природата и нов поглед към заобикалящия ги свят.